Vältige neid levinud vigu, kui võtate üle kellegi teise PPC-kampaania

Sisukord
Oled valmis rääkima PPC-eksperdiga? Saada meile sõnum või helista +372 5559 9546, et saada personaalse pakkumise.

Sissejuhatus

Kas te võtate üle Pay per Click (PPC) kampaania kelleltki, kes ei tea palju digitaalsetest reklaamidest? See võib olla hirmutav ülesanne, kuid ärge muretsege. Meil on teie jaoks loetelu levinud vigadest, mida tuleks vältida, ning praktilised näpunäited oma PPC-jõupingutuste optimeerimiseks.

Levinud vead, mida tuleks vältida

Automaatsed soovitused on sisse lülitatud

Digitaalreklaamides soovituste automaatne rakendamine pole üldiselt hea tava mitmel põhjusel. Esiteks võib automaatne soovituste rakendamine kaasa tuua negatiivseid tagajärgi, nagu langenud tulemused, suurenenud kulud ja halb kampaania optimeerimine.

Automatiseeritud soovituste rakendamine võib viia halva kampaania optimeerimiseni, kuna algoritm ei suuda arvesse võtta konkreetse kampaania eesmärke ja strateegiaid. Soovitused võivad põhineda üldistel andmetel ja ei pruugi olla asjakohased ega efektiivsed konkreetse kampaania jaoks.

Lisaks võib automatiseeritud soovituste rakendamine kaasa tuua suurenenud kulusid. Algoritm võib soovitada strateegiaid, mis nõuavad kõrgemaid pakkumisi või agressiivsemat sihtimist, mis võib kaasa tuua suuremad kulud, ilma et see parandaks kampaania üldist tulemust.

Automatiseeritud soovituste rakendamine võib samuti viia halvenenud tulemusteni. Algoritm võib soovitada muudatusi, mis ei sobitu üldise kampaania strateegiaga või mis mõjutavad kasutajakogemust negatiivselt, näiteks liiga agressiivset retargetingut või halvasti sihitud reklaame. See võib viia vähenenud kaasamiseni, suurenenud tagasilöögi määrade ja lõpuks madalamate konversioonimäärade juurde.

Üldiselt on oluline läheneda digitaalsele reklaamile strateegilise mõtteviisiga ja hinnata soovitusi hoolikalt enne nende rakendamist.

Otsingukampaaniad, mis on loodud nii otsinguks kui ka näitamiseks

Otsingu- ja display-reklaamikampaaniate seadistamine üheks kampaaniaks võib kahjustada PPC-reklaamikampaania edu. Kuigi see võib tunduda kulutõhus viis laiema publikuni jõudmiseks, võib see tegelikult viia raisatud reklaamikulude ja madalamate konversioonimääradele.

Siin on mõned põhjused, miks on halb kasutada sama kampaaniat nii otsingu- kui ka display-reklaamide jaoks:

Erinevad sihtimisvõimalused: Otsingureklaamidel ja display-reklaamidel on erinevad sihtimisvõimalused, sealhulgas asukoht, demograafia ja huvid. Nende ühendamine samasse kampaaniasse võib viia segadusse ja ebaefektiivse sihtimiseni.

Erinevad reklaamiformaadid: Otsingureklaamidel ja display-reklaamidel on erinevad reklaamivormingud. Display-reklaamid on visuaalsemad ja võivad sisaldada pilte ja videoid, samas kui otsingureklaamid on peamiselt tekstipõhised. Proovides luua reklaame, mis sobivad mõlemaks, võib see viia fookuse puudumiseni ja halva jõudluseni.

Erinevad kavatsused: Inimesed, kes midagi Google’is otsivad, omavad kindlat kavatsust, samas kui veebis surfates ei otsi inimesed tingimata konkreetset toodet või teenust. Seetõttu on display-reklaamid sageli vähem efektiivsed konversioonide genereerimisel.

Madalamad kvaliteediskoorid: Otsingu- ja display-kampaaniate kombineerimine võib viia madalamate kvaliteediskoorideni, mis omakorda võib suurendada kliki maksumust ja alandada reklaami positsiooni. Seda seetõttu, et reklaami asjakohasus ja eeldatav klõpsumäär (CTR) on tõenäoliselt madalamad, kui sihtida nii otsingu- kui ka display-publikut.

Kokkuvõttes on parem eraldada otsingu- ja display-kampaaniad, et tagada igaühe optimeerimine spetsiifilisele publikule ja eesmärgile. Selline lähenemine võib viia parema jõudluseni, kõrgemate konversioonimäärade ja madalamate kuludega.

Piiratud või puudulik negatiivsete märksõnade, paigutuste jne kasutamine

Piiratud või negatiivsete märksõnade, paigutuste jne vähesel kasutamisel võib olla oluline mõju tasulise kliki (PPC) reklaamikampaania tulemustele. Negatiivsed märksõnad on terminid, mida reklaamijad saavad oma sihtmärksõnadest välistada, et vältida ebaolulisi klõpse ja raisatud reklaamikulutusi. Negatiivsete märksõnade mittekasutamine suurendab riski näidata reklaame inimestele, kes ei ole huvitatud nende toodetest või teenustest, mis viib madalama klõpsatavuse määra (CTR) ja raisatud reklaamikulutusteni.

Sarnaselt viitavad paigutused veebisaitidele ja veebilehtedele, kus reklaam võib ilmuda. Kui reklaamijad ei välista ebaolulisi paigutusi või valivad valesti, riskivad nad oma reklaamide näitamisega inimestele, kes ei ole nende toodetest või teenustest huvitatud. See toob kaasa madalama CTR-i, madalama reklaamipädevuse ja madalamad kvaliteediskoorid, mis omakorda suurendavad klikihindasid ja raisatud reklaamikulutusi.

Lisaks negatiivsetele märksõnadele ja paigutustele võivad geograafilised sihtimised, seadme sihtimised ja publikusihtimised oluliselt mõjutada PPC-kampaania tulemusi. Kui neid sihtimisvõimalusi ei kasutata tõhusalt, riskivad ettevõtted reklaamide näitamisega valele sihtgrupile või vales kohas, mis viib madalama kaasatuse ja raisatud reklaamikulutusteni.

Kokkuvõttes võib piiratud või negatiivsete märksõnade, paigutuste ja muude sihtimisvõimaluste vähesel kasutamisel olla negatiivne mõju PPC-kampaania kulutustele, CTR-ile, reklaamipädevusele, kvaliteediskooridele ja CPC-le. Kampaania tulemuste ja ROI maksimeerimiseks peaksid ettevõtted tagama, et nad kasutavad neid sihtimisvõimalusi tõhusalt ning optimeerivad oma kampaaniaid pidevalt andmete ja teadmiste põhjal.

Halva kampaania struktuur (sageli ainult üks või kaks kampaaniat, kus kõik on koos)

Halva kampaania struktuur võib tuua palju negatiivseid tagajärgi maksta-klikk (PPC) reklaami kampaaniale. Kui kõik on lihtsalt ühes või kahes kampaanias koos, muutub üksikute reklaamide või reklaamigruppide jõudluse jälgimine ja optimeerimine keeruliseks.

Siin on mõned põhjused, miks halva kampaania struktuur võib PPC kampaaniale kahjulik olla:

Halb korraldus: halvasti struktureeritud kampaaniate korraldamine ja haldamine võib olla keeruline. See võib raisata palju aega ja vaeva, kui reklaamidest sorteerimine, pakkumiste kohandamine või uute kampaaniate loomine on vajalik.

Madalam kvaliteediskoor: madal kvaliteediskoor võib mõjutada reklaamide edu. Halva kampaania struktuur võib madalama kvaliteediskoori põhjustada, kuna reklaamid ei kuvata kõige asjakohasemas kontekstis.

Kasutu eelarve: halva kampaania struktuuriga võite panustada märksõnadele, mis ei ole teie ettevõtte jaoks olulised. See põhjustab raisatud reklaamikulutusi, kuna teie reklaamid näidatakse inimestele, kes ei ole huvitatud teie toodetest või teenustest.

Ebaefektiivne reklaamide sihtimine: halva kampaania struktuur võib viia valele sihtimisele. See võib tähendada, et reklaamikampaaniad kuvatakse inimestele, kes ei ole huvitatud pakutavast tootest või teenusest.

Madalamad konversioonimäärad: halvasti struktureeritud reklaamid võivad viia madalamate konversioonimäärade juurde. See tähendab, et isegi kui paljud inimesed teie reklaamidele klõpsavad, ei pruugi nad teie klientideks konverteeruda.

Ettevõtted saavad PPC kampaania tõhusust parandada, korraldades kampaaniad konkreetsetesse gruppidesse vastavate märksõnade, reklaamteksti ja maandumislehekülgedega. Parema kampaania korraldusega on lihtsam jälgida jõudlust, kampaaniaid optimeerida ja pakkumisi kohandada, et saada reklaamikulutustest maksimaalset kasu.

Halva konversiooni jälgimine

Halva konversiooni jälgimine Pay-per-click (PPC) kampaanias võib kampaania edu negatiivselt mõjutada. See juhtub siis, kui on probleeme kasutajate toimingute jälgimisega pärast seda, kui nad on reklaami peale klikkinud, mis võib viia vigase või mittetäieliku andmete raporteerimiseni.

Halva konversiooni jälgimise tagajärjed PPC-s hõlmavad järgmist:

Ebatäpne teave: Halva konversiooni jälgimine võib viia mittetäielike või vigaste andmete raporteerimiseni. See võib raskendada kampaania efektiivsuse analüüsimist ja informeeritud otsuste langetamist selle optimeerimiseks.

Raisatud eelarve: Korraliku konversiooni jälgimiseta võib olla raske kindlaks teha, millised märksõnad või reklaamid toovad konversioone. See võib viia eelarve raiskamiseni alatäituvatel kampaaniatel või märksõnadel.

Optimeerimisvõimatus: Täpne konversiooni jälgimine on kampaania optimeerimiseks hädavajalik. Ilma selleta võib olla raske kindlaks teha, millised muudatused mõjutavad kampaania tulemusi positiivselt ja millised mitte.

Võimaluste raiskamine: Halva konversiooni jälgimine võib kaasa tuua võimaluste raiskamise edukate kampaaniate ära kasutamisel. Täpsete andmete puudumisel võib olla raske identifitseerida ja kopeerida edukaid strateegiaid.

Ebaõnnestunud kampaaniatulemused: Lõpuks võib halva konversiooni jälgimine viia ebaõnnestunud kampaaniatulemusteni, kuna see takistab ettevõtet mõistmast, millised tegevused viivad soovitud tulemusteni ja mis vajab parandamist.

Halva konversiooni jälgimise vältimiseks on oluline seadistada konversiooni jälgimine kampaania algusest peale õigesti, kontrollida regulaarselt ja kinnitada andmete täpsust ning vajadusel kohandada jälgimist, et tagada täpne raporteerimine.

Väga vähe märksõnade / reklaami sisu / maandumislehtede rühmitamist ümber kliendi kavatsuse

Väga väheste märksõnade, reklaamisisu ja maandumislehtede rühmitamine vastavalt kliendi taotlusele võib viia ebaefektiivsete ja ebatõhusate PPC-kampaaniateni. Kui märksõnad pole õigesti rühmitatud, muutub õige reklaami ja õige otsingupäringu kombineerimine keeruliseks, mis vähendab reklaamide vastavust ja kvaliteeti ning viib lõpuks madalama klõpsamise määra (CTR) ja konversioonideni.

Märksõnade rühmitamine vastavalt nende asjakohasusele ja kliendi taotlusele võimaldab reklaamijatel luua sihitud reklaamirühmi, millel on spetsiifiline reklaami sisu ja maandumislehed, mis vastavad otsingupäringule. See tagab, et kasutajale näidatakse reklaame, mis on väga seotud nende otsinguteemaga, suurendades seeläbi tõenäosust, et nad klõpsavad reklaamil ja teostavad soovitud tegevuse maandumislehel.

Ilma õige võtmesõnade rühmitamiseta võib reklaamija lõpuks pakkuda ebaolulisi või laialdasi vasteteid, mis pole nende ettevõttega seotud, mis omakorda viib raisatud kulutuste ja madala investeeringutasuvuse (ROI) juurde.

Lisaks võtmesõnade rühmitamisele vastavalt kliendi taotlusele võimaldab see reklaamijatel tuvastada oma kampaaniates lünki ja luua uusi reklaamirühmi, et täita neid lünki. See võimaldab tõhusamat ja sihitud lähenemist PPC reklaamidele, mis viib paremate tulemuste ja ROI-deni.

Liiga palju rõhku reklaamtekstil või loovusel, mitte piisavalt keskendumist klõpsujärgsele käitumisele

PPC-reklaamis on tugeva reklaamteksti või loomingulise sisu omamine kahtlemata oluline, kuid sellele liiga palju keskendumine, samal ajal post-kliki käitumist tähelepanuta jättes, võib kampaania edule kahjulik olla.

PPC-kampaania lõppeesmärk ei ole mitte ainult klikkide ja liikluse genereerimine, vaid konversioonide loomine, olgu selleks ostu sooritamine, vormi täitmine või ettevõttele helistamine. Kui kasutaja klõpsab reklaamil ja jõuab maandumislehele, on oluline tagada, et leht pakuks sujuvat ja optimeeritud kasutajakogemust, mis julgustaks neid soovitud tegevust võtma.

Kui kogu rõhk on suunatud haarava reklaamteksti või silmapaistva loovuse loomisele, kuid maandumisleht on halvasti kujundatud, aeglaselt laadiv, raskesti navigeeritav või puudub selge kutse tegevusele, siis vähenevad konversioonide võimalused oluliselt.

Lisaks tähendab ainult reklaamtekstile või loovusele keskendumine ka seda, et jääb tähelepanuta maandumislehtede testimise ja optimeerimise oluline aspekt. Erinevate maandumislehe variatsioonide A/B testimine, kasutajakäitumise jälgimine ja andmete analüüsimine võib lõpuks viia suuremate konversioonimäärade ja parema investeeringutasuvuseni (ROI).

Kokkuvõttes on suurepärase reklaamteksti või loomingulise sisu omamine ainult pool võitu PPC-reklaamis. Post-kliki käitumise tähelepanuta jätmine võib põhjustada kaotatud võimalusi ja raisatud reklaamikulutusi. Oluline on tasakaalustada loovust maandumislehtede optimeerimisega ja keskenduda kasutajakogemuse parandamisele, et maksimeerida konversioone.

Veidralt määratletud sihtgrupid Facebook/Google’is

PPC kampaaniates, mille sihtrühma on veidralt määratletud, võib viia ebaefektiivse reklaamikulutusteni, raisatud eelarve ja võimaluste kaotamiseni potentsiaalsete klientideni jõudmisel. Kui sihtrühm on liiga lai või halvasti määratletud, võib reklaam jõuda inimesteni, kes ei ole huvitatud reklaamitavast tootest või teenusest, põhjustades madalaid klikimäärasid ja konversioonimäärasid. Teisest küljest, kui sihtrühm on liiga kitsas või spetsiifiline, ei pruugi reklaam jõuda piisavalt inimesteni, mis võib põhjustada madalaid näitamisi ja piiratud ulatust.

Veidralt määratletud sihtrühmad võivad samuti põhjustada ebaolulisi või sobimatuid reklaamipaigutusi. Näiteks, kui reklaam on suunatud liiga noorele või liiga vanale sihtrühmale, ei pruugi see soovitud tulemusi tuua. Lisaks võib inimestele, kes on liiga kaugel ettevõtte asukohast, suunamine viia raisatud reklaamikulutuste ja madala ROI-ni.

Seetõttu on oluline, et PPC kampaaniatel oleks hästi määratletud sihtrühm, tuginedes asjakohastele demograafilistele, huvidele, käitumisele ja asukohtadele. See aitab tagada, et reklaam jõuab õigete inimesteni, kes on tõenäolisemalt huvitatud pakutavast tootest või teenusest, tagades kõrgemad klikimäärad, kõrgemad konversioonimäärad ja parema ROI.

Ebajärjekindel nimetuste struktuur, hierarhia jne kontode sees

Ebajärjekindel nimetuste struktuur, hierarhia ja korraldus PPC kontode sees võib põhjustada segadust, ebaefektiivsust ja vigu. Kui PPC kampaaniad pole ühtlaselt nimetatud ega organiseeritud, võib olla keeruline kontohalduril või teistel meeskonnaliikmetel mõista, mida iga kampaania eesmärk on või millised kampaaniad hästi toimivad.

See võib viia raisatud aja ja ressurssidega, kuna kontohaldur võib vajada aega iga kampaania käsitsi ülevaatamiseks, et mõista selle eesmärke ja tulemusnäitajaid. See võib samuti viia kaotatud võimalusteni, kuna oluline teave ja teadmised võivad olla halvasti organiseeritud kontol kadunud.

Lisaks võib ebajärjekindel nimetamine ja korraldus muuta kampaaniate võrdlemise või tähendusrikaste aruannete koostamise keeruliseks. See võib muuta ka muudatuste või optimeerimiste rakendamise kontol raskemaks, kuna haldur peab rohkem aega kulutama iga kampaania käsitsi värskendamiseks, mitte aga võimaldades kiiresti rakendada muudatusi kõrgemal tasandil.

Nende probleemide vältimiseks on oluline kehtestada PPC kampaaniate ja reklaamigruppide jaoks selge nimetuste konventsioon ja hierarhia. See võib hõlmata nimetuste konventsiooni, mis kirjeldavad selgelt kampaania eesmärki või sihtgruppi, samuti organiseeritud struktuuri, mis grupeerib sarnased kampaaniad ja reklaamigrupid kokku. Konto regulaarne auditeerimine ja puhastamine võib samuti aidata tagada järjepidevuse ja vältida segadust. Aja võtmine järjepideva nimetuste ja korralduse struktuuri loomiseks võib parandada PPC kontohaldurite efektiivsust, täpsust ja lõpuks paremaid tulemusi.

Täielik arusaamatus konversiooniakende, läbivaatamise konversioonide ja mitme kanali konversiooni omistamise suhtes

Täielik arusaamatus konversiooniakende, läbivaatamise konversioonide ja mitme kanali konversiooni omistamise suhtes võib olla kahjulik PPC-kampaania tõhususele.

Konversiooni aknad viitavad ajaperioodile, mille jooksul konversioon saab omistada konkreetsele reklaamiklikile. Kui ettevõte omab lühikest konversiooniakent, võib nad jääda väärtuslikust infost ilma, kui nad ei jälgiks oma kampaaniaid korralikult.

Läbivaatamise konversioonid viitavad juhtudele, kus kasutaja näeb reklaami, kuid ei klõpsa sellel, kuid hiljem muutub konversiooniks. Kui ettevõte ei jälgi läbivaatamise konversioone, võivad nad alahinnata oma kampaaniate mõju.

Mitme kanali konversiooni omistamine viitab protsessile, mille käigus määratakse konversiooni krediit mitmele puutepunktile kliendi teekonnas. Selle teema mõistmise puudumine võib viia halva otsustamiseni kampaania optimeerimisel. Näiteks võib ettevõte keskenduda ekslikult ühele kanalile, samal ajal kui ignoreerib teist, mis annab konversioonidele olulise panuse.

Kokkuvõttes võib arusaamatus konversiooniakende, läbivaatamise konversioonide ja mitme kanali konversiooni omistamise suhtes viia ebatäpsete andmete, halva kampaania optimeerimise ja lõpuks raisatud reklaamikulutusteni. Ettevõtete jaoks on oluline investeerida nende kontseptide õppimisse ja mõistmisse, et käivitada tõhusaid PPC-kampaaniaid.

Parimad praktikad PPC-püüdluste optimeerimiseks

 • Loo uus konto, selle asemel et võtta üle olemasolev.
 • Alusta puhtalt lehelt ja loo oma PPC-kampaania jaoks kindel alus.
 • Tee põhjalik audit olemasolevast kampaaniast, et tuvastada probleeme ja parandamisvajadusi.
 • Kasuta märksõnade uurimise tööriista, et leida oma ettevõttele asjakohaseid märksõnu.
 • Segmenteeri oma kampaaniad märksõnatemaatika ja vastavuse tüübi alusel.
 • Loo sihitud reklaamrühmad konkreetse reklaamteksti ja maandumislehekülgedega.
 • Optimeeri oma maandumislehekülgi paremate konversioonimäärade saavutamiseks.
 • Sea sisse konversioonide jälgimine, et mõõta oma kampaaniate edu.
 • Kasuta negatiivseid märksõnu, et välistada ebaolulist liiklust.
 • Jälgi oma kampaaniaid regulaarselt ning kohanda oma pakkumisi ja eelarveid vastavalt.
 • Katseta erineva reklaamteksti, sihtimisvõimaluste ja maandumislehekülgedega, et leida, mis sinu ettevõttele kõige paremini sobib.

Järeldus

Kellegi teise PPC-kampaania üle võtmine võib olla väljakutse, kuid tavapäraste vigade vältimise ja parimate tavade järgimisega saate oma PPC pingutusi optimeerida ja saavutada paremaid tulemusi. Pidage meeles, et eduka PPC-kampaania võti ei seisne mitte ainult kõikide hoobade ja mõõdikute tundmises, vaid ka arusaamises, milliseid neist tuleb kasutada ja millises järjekorras, et saavutada tulemusi.

Kas soovid oma ettevõtte digitaalset kohalolekut edendada ning suurendada müüki? Meie PPC haldusagentuur on siin, et aidata!

Kui soovid, et Sinu ettevõte oleks nähtavam veebis ja Sina ise saaksid keskenduda oma põhitegevusele, siis on PPC haldusagentuuri teenus just Sulle. Meie kogenud meeskond aitab Sulle luua ja hallata tõhusaid PPC kampaaniaid ning tagab, et Sinu ettevõte oleks nähtav just nendele potentsiaalsetele klientidele, kes on Sinu tootele või teenusele kõige huvitatud.

Meie PPC haldusagentuur kasutab ainult parimaid praktikaid ja tõhusaid strateegiaid, et suurendada Sinu ettevõtte müüki ja tagada positiivne ROI. Meie kliendid on näinud märkimisväärset kasvu nende veebilehe külastatavuses ja müügis ning oleme uhked, et oleme suutnud neile pakkuda tipptasemel teenust.

Töötades meiega, saad Sa rahuliku meelega keskenduda oma ettevõtte arendamisele ja kasvatamisele, teades, et meie PPC haldusagentuur hoolitseb Sinu ettevõtte nähtavuse eest veebis.

Oled valmis rääkima PPC-eksperdiga? Saada meile sõnum või helista +372 5559 9546, et saada personaalse pakkumise.

JINN.ee
JINN.ee
Täisteenust Pakkuv Digitaalturunduse Agentuur

Digiturunduse teenused: SEO, Kohalik SEO, Kodulehed, Veebipoed, Digitaalturundus, WooCommerce. Me teame täpselt, kuidas aidata väikeettevõtteid, sest me ise oleme üks neist.